Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.

16/03/2020

Sáng ngày 20.12, UBND thành phố phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn Ninh Bình và UBND huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức Chương trình OCOP năm 2019.

Các đồng chí lãnh đạo Chi cục PTNT Ninh Bình, đại diện các phòng, ban, hội, đoàn thể thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư; lãnh đạo UBND các phường, xã và đại diện các chủ thể sản xuất tiêu biểu trên địa bàn thành phố đã đến dự.

Các đại biểu về dự Hội nghị

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Được biết, để triển khai thực hiện chương trình OCOP, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng và  phê duyệt đề án “ Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh  Ninh Bình giai đoạn 2018-2020 thuộc Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm”. Hiện Ninh Bình có 75 làng nghề, 2 nghề truyền thống được công nhận với các sản phẩm làng nghề độc đáo, đa dạng, một số sản phẩm đã có thương hiệu như: thịt dê, cơm cháy, ngao Kim Sơn, nước mắm, rượu Kim Sơn….. Các sản phẩm chủ yếu sản xuất từ nguồn nguyên liệu nội địa, mang đậm yếu tố truyền thống. Ngoài ra, thiên nhiên ưu đãi cho Ninh Bình tiềm năng để phát triển các sản phẩm nông sản như: dứa, lạc tiên, rau quả tươi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản….

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện nhóm tư vấn Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên truyền đạt các nội dung về tính cấp thiết và các nội dung của chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm; cách thức đánh giá , xếp hạng sản phẩm OCOP .

         Cũng tại hội nghị , các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những thắc mắc trong triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn…..

        Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp đầy đủ các nội dung về Chương trình mỗi xã một sản phẩm cho cán bộ cấp huyện phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Đồng thời nghiên cứu, lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp gắn với phát triển du lịch; chú trọng đào tạo nghề gắn với phát triển sản phẩm địa phương ./.

Linh Huệ 

Thiết kế bởi Aptech. Bản quyền thuộc về Nem Chua Yên Mạc