Hệ thống phân phối

28/07/2020

1. Nem chua Yên Mạc - Phạm Văn Cương

Địa chỉ: Đông Sơn, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 0915331943

2. Nem chua Yên Mạc - Phạm Văn Giang

Địa chỉ: Đông Sơn, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 0387763027

3. Nem chua Yên Mạc - Phạm Văn Quân

Địa chỉ: Đông Sơn, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 09470779979

4. Nem Chua Yên Mạc - Minh Công

Địa chỉ: 872 Nguyễn Công Trứ, Bích Trung, Ninh Bình

Điện thoại: 097 403 30 50

5. Nem chua Yên Mạc - Anh Quân

Địa chỉ: Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 098 318 05 55

6. Nem Chua Yên Mạc - Tuấn Dụng

Địa chỉ: xóm 3 Hồng Thắng, Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 094 711 54 57

7. Nem Chua Yên Mạc - Bẩy Thu

Địa chỉ: Yên Mạc, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 0356 662 286

8. Nem chua Yên Mạc - Thành Thảo

Địa chỉ: Cổ Đà, Yên Mô, Ninh Bình

Điện thoại: 094 726 02 68

Thiết kế bởi Aptech. Bản quyền thuộc về Nem Chua Yên Mạc